Ατομικό Coaching Γνωριμίας

Συμπλήρωσε τις ερωτήσεις και τα λέμε σύντομα...
Robbins Form Site

Το ατομικό coaching γνωριμίας θα το πραγματοποιήσεις με τους coach Κύριλλο Διαμαντίδη ή Μαρία Φιλιπαίου. 

Δημιουργός 

Brain Activation Method ®

Μανώλης Ισχάκης

Brain Activation Coach®

Μαρία Φιλιπαίου

Brain Activation Coach®

Κύριλλος Διαμαντίδης

Δημιουργός 

Brain Activation Method ®

Μανώλης Ισχάκης

Brain Activation Coach®

Μαρία Φιλιπαίου

Brain Activation Coach®

Κύριλλος Διαμαντίδης

Copyright 2022 | All Rights Reserved | Voice On Demand E.E.